Del dohodnine lahko namenite tudi našemu rodu. Zelo vam bomo hvaležni!

Nič vas ne stane, če ste dobrodelni – do 31. decembra 2011!

Tokrat se obračamo na starše in malce starejše prijatelje taborništva (mlajši člani pokažite ta dopis njim!). Kot verjetno veste, lahko zavezanci za dohodnino njen del namenite različnim društvom in organizacijam in tako pomagate pri njihovem delovanju. Donacija je za vas kot davčne zavezance brezplačna oz. brez finančnih posledic. Do 0,5 % vaše dohodnine, ki bo sicer ostala v državnem proračunu, namenite za delovanje izbranih nevladnih organizacij, kamor sodi  tudi Rod jezerska ščuka, in nam tako zelo pomagate pri našemu delovanju.

Vsi tisti zavezanci za dohodnino, ki do sedaj še niste predložili zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije, lahko to storite do konca letošnjega leta. Davčni organ namreč upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra za leto, za katero se dohodnina odmerja. Če ste zahtevo že predložil, se lahko do konca leta premislite in davčnemu organu predložite novo zahtevo. Upoštevana bo zadnja veljavna zahteva, ki jo bo davčni organ prejel do 31. decembra oziroma bo do tega datuma oddana priporočeno po pošti.

Pri izpolnjevanju obrazca za namenitev dela dohodnine za donacije morate navesti davčne številke tistih upravičencev, ki so v tem trenutku objavljeni v veljavnem oziroma objavljenem seznamu upravičencev za namenitev dela dohodnine za donacije, in navesti odstotek dohodnine (do 0,5 %), ki ga želite nameniti upravičencem. Željeni odstotek lahko seveda porazdelite med različna društva (vendar največ 5 različnih organizacij).

Obrazec zahteve je dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, lahko pa si ga natisnete na spletni strani www.dobrodelen.si. Podpisano zahtevo je treba oddati na pristojni davčni urad oziroma izpostavo, in to osebno ali do 31.12. priporočeno po pošti. Zavezanci, ki imate digitalno potrdilo (npr. Klik NLB, Abanet) pa lahko zahtevo najenostavneje oddate elektronsko prek portala eDavki.

Če želite del vaše dohodnine nameniti našemu društvu, so podatki sledeči:

Društvo tabornikov Rod jezerska ščuka

Gerbičeva 32

1380 Cerknica

Davčna številka: 38266512

Rod Jezerska ščuka se vam za prispevek najlepše zahvaljuje. Z namenjanjem dela dohodnine za naše delo in delo drugih nevladnih organizacij nam pomagate graditi boljši svet!