Vampirji, zvezde in vstajanje na taboru …

… pa še kaj bi se našlo v kazalu ta najbolj sveže Ščukce.

Preberite jo na spletu!