Pred Ščukanujanjem osveži svoje znanje!

Tekmovalci na Ščukanujanju med premagovanjem poti rešujejo in izvajajo različne naloge. Ena izmed njih je tematski test o našem kraju in okolici. Kako dobro poznaš Cerknico?

Za osvežitev spomina in namig pri tematskem testu vam ponujamo naslednje povezave:

Občina Cerknica: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Cerknica

Cerknica: http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerknica

Turistično društvo Notranjska: http://www.notranjska.eu/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=18

Poglavje ribe in dvoživke: http://www.notranjski-park.si/index.php?catid=10&lang=slo