Nič vas ne stane, če ste dobrodelni!

Tokrat se obračamo na malce starejše prijatelje taborništva. Kot verjetno veste, lahko zavezanci za dohodnino njen del namenite različnim društvom in organizacijam in tako pomagate pri njihovem delovanju.

Vsi tisti zavezanci za dohodnino, ki do sedaj še niste predložili zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije, lahko to storite do konca letošnjega leta. Davčni organ namreč upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra za leto, za katero se dohodnina odmerja. Če ste zahtevo že predložil, se lahko do konca leta premislite in davčnemu organu predložite novo zahtevo. Upoštevana bo zadnja veljavna zahteva.

Obrazec zahteve, ki je dostopen tukaj, izpolnite in podpisanega oddajte na pristojnemu davčnem uradu oziroma izpostavi, in to osebno ali po pošti. Zavezanci, ki imate digitalno potrdilo (npr. Klik NLB) pa lahko zahtevo oddate elektronsko prek portala eDavki.

Pomagajte Rodu Jezerska ščuka graditi boljši svet in namenite del dohodnine za naše delo!